Nede¾a, 29. Marec 2015
240541
návštevník
stránky
www.espor.sk
  o agentúre
  sprostredkovanie práce
  registrácia
  voľné pracovné miesta
kontakt  
 
  Nemecko – slovenský slovník v hotelierstve
  doprava do zahraničia
  práca na slovensku
 
  AKCIA
ESPOR personnel consulting
Názov:Ing. Silvia Kánová - ESPOR
Adresa:Kalinčiakova 1, 974 05 Banská Bystrica
tel./fax:048-414 62 30
mobil:0905 834 796, 0911 834 796 ( 8.30 do 19.00 hod.)
e-mail:espor@espor.sk
web: www.espor.sk
IČO:37 330 845

Registrácie a konzultácie v agentúre
Pondelok:10.00 - 14.00
Utorok:10.00 - 14.00
Streda:10.00 - 14.00
Štvrtok:10.00 - 14.00
Piatok:10.00 - 14.00

Termín stretnutia v agentúre je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky.
Ďakujeme.


Ako sa k nám dostanete
Autom: (pozri orientačnú mapku) príjazdové cesty zo smerov Zvolen, Martin, Brezno. Prichádzajúci zo smeru Zvolen, nezabudnite odbočiť pred B. Bystricou z rýchlostnej komunikácie (pri medenej soche) na smer Kremnička - Radvaň, na Zvolenskú cestu.
Autobusom: zo železničnej stanice linka č. 2 /autobus aj trolejbus/ zastávka Sládkovičova POŠTA. Agentúra sídli v budove Pošty 5.

Orientačná mapka s označeným umiestnením našej agentúry. mapa

Fotografia budovy, v ktorej sa agentúra ESPOR nachádza.
Copyright © 2011 ESPOR