.

Voľné pracovné miesta

čašník/čašníčka s inkasom
pomocný čašník/čašníčka, barman/barmankaNáplň práce:

Čašník/čašníčka: 

Úlohou čašníka/čašníčky je obsluha hostí v gastronomických zariadeniach. Náplňou práce je prijímanie a usádzanie hostí, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov, prijímanie objednávok, servírovanie a vydávanie pokrmov a nápojov, obsluha pri pulte i pri stole, obsluha a údržba výčapného zariadenia, nalievanie nápojov a ich servírovanie, účtovanie tržieb hosťom, vedenie pokladne, príprava a aranžovanie miestnosti a tabúľ, účasť na príprave a obsluha pri slávnostných akciách, prijímanie, prerokovávanie, príp. odovzdávanie reklamácií kuchyni, či inému oddeleniu.

Barman/barmanka: 

Barman/barmanka pripravuje a servíruje širokú ponuku miešaných ľahkých nápojov a alkoholických nápojov. Pripravuje tiež bežné jedlá (tabule) - banketové, príležitostné a recepcie, podáva jedlá a dodáva im konečnú úpravu v ich príprave. Udržuje zariadenie baru - poháre, nápojové mixéry, šejkry, zabezpečuje, aby ovocie, prísady a iné suroviny a nápoje boli chladené alebo inak skladované a správne spracované.