.

                   Cenník

služieb a sprostredkovania práce


Obnovenie registrácie 

klienti, ktorí prijali v minulosti pracovnú ponuku alebo opakovane nerušili registráciu pri obdržaní pracovnej ponuky

zdarma

Obnovenie zrušenej registrácie

účtované klientom, ktorí v minulosti opakovane zrušili registráciu pri obdržaní pracovnej ponuky. Uhradená záloha bude pri fakturácii odrátaná z celkovej ceny služieb.

39 €

Program služieb ESPOR PROFI 

Sprostredkovanie práce pre odborné pracovné pozície s referenciami a klientov s viacročnou praxou v zahraničí a s plynulou znalosťou nemeckého jazyka. 

- sprostredkovanie práce je hradené zamestnávateľom.

zdarma

Program služieb ESPOR TOP 

Personálno-poradenské a administratívne služby pre odborné pracovné pozície a klientov s viac sezónnou praxou v zahraničí a s dobrou znalosťou nemeckého jazyka. 

- sprostredkovanie práce je hradené zamestnávateľom. 

149 €

Program služieb ESPOR PLUS  

Personálno-poradenské a administratívne služby pre pomocné pracovné pozície (pomocný kuchár, pomocný čašník, chyžná, výpomoc v kuchyni a ostatné) a klientov začínajúcich v práci v zahraničí, so slabšou znalosťou nemeckého jazyka. Poplatok za doplnkový program ESPOR PLUS je možné uhradiť v dvoch splátkach, na základe faktúry, 1. časť 149 EUR do 7 dní a 2. časť 220 EUR do 45 dní od poskytnutia služby. 

- sprostredkovanie práce je hradené zamestnávateľom.

369 €

ZĽAVY k programu ESPOR PLUS pre stálych klientov

podľa dĺžky doterajšej spolupráce 

od 5% do 20%

Cenník platný od 25. 1. 2019. Poplatky účtujeme na základe fakturácie. Nie sme platcami DPH.