.

                   Cenník služieb

platný od 1.1.2020


Poplatky účtujeme na základe fakturácie. Nie sme platcami DPH.