.

              Cestovné poistenie

za prácou do zahraničia bez rizika neočakávaných výdavkov 


Pri uzatvorení celoročného cestovného poistenia cez  agentúru ESPOR získate 
15 % zľavu na služby ESPOR plus alebo ESPOR Top.


Prečo je potrebné mať cestovné poistenie pri vycestovaní do zahraničia:

  • Zdravotné ošetrenie a liečba sú pri práci v zahraničí hradené zo zdravotného poistenia  počas trvania pracovnej zmluvy, pred príchodom na pracovisko a po ukončení pracovného pomeru zahraničné zdravotné poistenie neplatí.  
  • V prípade choroby je potrebné hradiť si doplatky za lieky a hospitalizáciu v nemocnici.  Verejné zdravotné poistenie zahraničného zamestnávala nemusí platiť vo všetkých súkromných zdravotníckych zariadeniach.
  • V prípade úrazu alebo dlhodobej vážnejšej choroby a návratu na Slovensko je zahraničná PN ukončená a zväčša aj pracovná zmluva a zamestnanec ostane bez príjmu. 
  • V prípade úrazu alebo vážnej choroby a potrebného prevozu na Slovensko.
  • Pri strate alebo odcudzení dokladov.
  • Pri strate alebo odcudzení batožiny.
  • V prípade potrebného transportu do nemocnice alebo uhradenia nákladov na záchrannú činnosť.
  • V prípade  spôsobenia neúmyselnej škody  inej osobe na majetku a na zdraví. 

Záujem o informácie k cestovnému poisteniu

V prípade záujmu odošlite formulár alebo nás kontaktuje na 0905834796.