.

Voľné pracovné miesta

 Švajčiarsko

viac pracovných miest u jedného zamestnávateľa, pre jednotlivcov aj pre DVOJICE