Kontakt


Kontakt: 

ESPOR personnel consulting 

Podháj 6, 974 05 

Banská Bystrica

Tel.: 0905 909 777, 0905 834 796

e-mail: espor@espor.sk 

www.espor.sk


Komunikujeme aj cez Viber (0905834796) , Whats up (0905834796) a Messenger (Silvia Kánová).

Termín osobného stretnutia v agentúre je potrebné si dohodnú vopred.

                                                                      Agentúra ESPOR pracuje na základe povolenia na sprostredkovanie zamestnania č. 8529/2000, č. 8197/2005 - OSS,                                                            vydanej Ústredím práce, rodiny a služieb v Bratislave a živnostenského oprávnenia.
Obchodný názov: Ing. Silvia Kánová - ESPOR
Miesto podnikania: Podháj 6, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 37330845, DIČ: 1033847078
Zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu v Banskej Bystrici od 14. 11. 2000, číslo 601-17500


Agentúru ESPOR personnel consulting zastupujú iba uvedené osoby, nezastupujú ju iné agentúry, ani sprostredkovatelia.

Ing. Silvia Kánová

manažment 
sprostredkovanie práce
personálne poradenstvo

Odborný profil:

  • ukončené inžinierske štúdium na Ekonomickej Fakulte UMB v Banskej Bystrici, odbor:  Marketing a manažment
  • štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 
  • ukončené štúdium na Hotelovej škole v Piešťanoch 
  • dlhodobý pracovný pobyt a sezónne práce v hotelierstve v Nemecku 

Bc. Lenka Ďurčanská

personalista

administratíva

Karolína Konturová 

personalista

administratíva