.

                   Cenník

personálneho poradenstva a služieb


Výučba nemeckého jazyka

cena za vyučovaciu hodinu, 45 min.

19 €

59 €

Zúčtovanie daní z príjmu v Nemecku

vybavenie vrátenie odvedených preddavkov na daň z Nemecka , za 1 kalendárny rok.

59 €

Cenník platný od 25. 1. 2019. Poplatky účtujeme na základe fakturácie. Nie sme platcami DPH.