.

              Finančné poradenstvo

Ponuka cestovného poistenia

Cestujte za prácou do zahraničia s istotou a bez rizika neočakávaných výdavkov 


Po viacerých skúsenostiach, kedy ľudom pracujúcim v zahraničí nestačilo iba základné zdravotné poistenie od zamestnávateľa, sme sa rozhodli rozšíriť naše služby o ponuku poistenia.


Cestovné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu 

Návrh a cenovú ponuku cestovného poistenia Vám spracujeme  priamo u nás v agentúre a pošleme na Váš e-mail. 

Situácie, v ktorých je dobré mať cestovné poistenie:

  • Zdravotné ošetrenie a liečba sú pri práci v zahraničí hradené zo zdravotného poistenia  počas trvania pracovnej zmluvy, pred príchodom na pracovisko a po ukončení pracovného pomeru zahraničné zdravotné poistenie neplatí.  
  • V prípade choroby je potrebné hradiť si doplatky za lieky a hospitalizáciu v nemocnici.  Verejné zdravotné poistenie zahraničného zamestnávala nemusí platiť vo všetkých súkromných zdravotníckych zariadeniach.
  • V prípade úrazu alebo dlhodobej vážnejšej choroby a návratu na Slovensko je zahraničná PN ukončená a zväčša aj pracovná zmluva a zamestnanec ostane bez príjmu. 
  • V prípade úrazu alebo vážnej choroby a potrebného prevozu na Slovensko.
  • Pri strate alebo odcudzení dokladov.
  • Pri strate alebo odcudzení batožiny.
  • V prípade potrebného transportu do nemocnice alebo uhradenia nákladov na záchrannú činnosť.
  • V prípade neúmyselnej škody spôsobenej inej osobe na majetku a na zdraví. 

Záujem o informácie k poisteniu

V prípade záujmu odošlite formulár alebo nás kontaktuje na 0905834796.