.

              Finančné poradenstvo

Ponuka poistenia


Naše služby sme rozšírili o novú ponuku zabezpečenia a poistenia príjmu.

Podľa požiadaviek, finančných možností a priorít klienta vypracujeme návrh optimálneho zabezpečenia v najväčšej slovenskej poisťovni pre prípad neočakávaných nepriaznivých situácií, ako je choroba, úraz, práceneschopnosť, nezamestnanosť a invalidita, poistenie detí aj majetku - auta a domácnosti.


V prípade záujmu pre Vás radi vypracujeme ponuku ďalších poistení:

Poistenie pre prípad úrazu, choroby a hospitalizácie

Zabezpečenie peňažného príjmu v prípade úrazu, dlhodobej choroby alebo pobytu v nemocnici, kedy je zahraničná pracovná zmluva zväčša ukončená a v prípade návratu na Slovensku je ukončená aj zahraničná PN.

Poistenie motorového vozidla

Poistite si svoje auto kvalitným poistením s garantovaným plnením v zahraničí pre prípad nepojazdnosti vozidla, pri poruche, nehode alebo jeho odcudzení v zahraničí.   

Poistenie domu, bytu a domácnosti

Myslite na svoj domov, počas Vašej neprítomnosti. Zabezpečte ho pre prípad krádeže, vlámania a pred nepriaznivým počasím.

Záujem o informácie k poisteniu

V prípade záujmu odošlite formulár alebo nás kontaktuje na 0905834796.