.

Online registrácia


Registračný formulár

V životopise je dôležité uviesť podrobné údaje ku všetkým doterajším zamestnaniam (trvanie práce, názov zamestnávateľa, mesto, krajina a náplň práce), aj ku krátkodobým a študentským brigádam.

* SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záujemca o prácu súhlasil so spracovaním osobných údajov: Súhlasím, aby spoločnosť ESPOR personnel consulting, (ďalej aj ako "Zamestnávateľ") spracoval osobné údaje uvedené v tejto reakcii na pracovnú ponuku a v jej prílohách. Účelom spracovania je výberové konanie u Zamestnávateľa na výber vhodného pracovníka na zverejnenú pracovnú ponuku ako aj na iné pracovné pozície obsadzované Zamestnávateľom počas 3 rokov. Tento súhlas udeľujem na dobu 3 rokov a následne budú osobné údaje anonymizované a použité výlučne na štatistické účely. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám ani nebudú prenášané do tretích krajín. Právnym základom spracovania údajov je súhlas. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese Zamestnávateľa.