.

Personálne poradenstvo

k práci v zahraničí

Ponuka poradenských služieb:

Pre ľudí, ktorí si hľadajú alebo si už našli prácu sami alebo cez známych ponúkame samostatné poradenské služby: 

Spracovanie životopisu v nemeckom jazyku 

Spracovanie obsahu, úprava grafiky a preklad do nemeckého jazyka podľa pracovnej pozícii, o ktorú sa klient uchádza, tak aby životopis zaujal potenciálneho zamestnávateľa. 

Spracovanie žiadosti o prácu alebo motivačného listu v nemčine


Materiály spracujeme alebo upravíme Vaše povôdné a preložíme do nemčiny podľa pracovnej pozícii, o ktorú sa klient uchádza, tak aby zaujal potenciálneho zamestnávateľa.Názov služby

Výučba nemeckého jazyka k práci v hoteliérstve

Obsah a terminológia výučby sú prispôsobené pracovnej pozícií, na ktorú klient ide pracovať. Súčasťou sú písomné materiály k výučbe.

(Výučba prebieha osobne v priestoroch agentúry ESPOR v rozsahu, prípadne cez skype, termíny je možné si objednať tu alebo emailom na espor@espor.sk) 

Poradenstvo pred odchodom do zahraničia

Poradenstvo pre klientov, ktorí majú ponuku práce ale nemajú ešte potrebné skúsenosti, čo treba zariadiť pred odchodom, aké náležitosti vybaviť , ako si dohodnúť dopravu, čo žiadať od zamestnávateľa, ako rozoznať serióznu ponuku, akých chýba sa vyvarovať v novej práci, aké sú špecifiká práce v hoteliérstve v zahraničí oproti práci na Slovensku, ako komunikovať na pracovisku, atď.

(Školenie môže prebiehať telefonicky alebo osobne v priestoroch agentúry ESPOR v rozsahu 45 - 60 minút, termín je možné si objednať tu alebo emailom: na espor@espor.sk.)

Preklad pracovných dokumentov z nemčiny do slovenčiny

Preklad pracovnej zmluvy alebo iných pracovných dokumentov z nemčiny do slovenčiny. 

(Podklady na preklad môžte poslať emailom, cez what up alebo messenger.)

Objednávka

poradenských služieb

samostatné služby, mimo ponúkaných balíkov služieb ESPOR.