.

              Poistenie majetku

zabezpečenie domu, bytu a domácnosti a motorových vozidiel


Zabezpečenie motorového vozidla zákonným aj havarijným poistením, pre prípad havárie, poruchy, krádeže, vlámania a pred nepriaznivým počasím.  

Zabezpečenie domova počas pobytu v zahraničí pre prípad krádeže, vlámania a pred nepriaznivým počasím  


Pri uzatvorení poistenia majetku - bytu, domu alebo domácnosti  alebo motorového vozidla cez  agentúru ESPOR získate 10% zľavu na ESPOR plus alebo ESPOR Top.

Záujem o bližšie informácie k poisteniu majetku