Pracovné podmienky

Základné informácie k pracovným ponukám


Termíny a dĺžka pracovného pomeru

 • Pracovné miesta sú obvykle dohodnuté od 3 do 5 mesiacov na sezónu,  v ktorej je po dohode so zamestnávateľom možné pokračovať v nasledujúcich sezónach bez obmedzenia.
 • Termíny nástupov do práce sú možné počas celého roka, pričom najväčší výber pracovných ponúk je na začiatku sezón. 
 • Zimná sezóna začína v novembri, decembri a končí zväčša v marci, apríly.
 • Letná sezóna začína v máji, júna a trvá do októbra, novembra. Niektoré hotely v Taliansku začínajú už v marci.
 • Celoročná zmluva je možná podľa aktuálnej ponuky.
 • Kratšie pobyty ako 3 mesiace sú možné s nástupom ku koncu sezón.
 • Práce na 2-týždňové turnusy a práce s možnosťou denného dochádzania na Slovensko neponúkame. Všetky ponuky sú na sezónu a dlhšie, kedy je dovolenka počas sezóny skôr výnimkou a závisí od dohody so zamestnávateľom. 
 • Rýchlosť nájdenia vhodnej práce záleží od doterajších pracovných skúsenosti klienta, jeho znalosti nemeckého jazyka, od fázy prebiehajúcej sezóny, v ktorej sa klient zaregistruje a od požiadaviek klienta na prácu a trvá zväčša od 2-3 dní do 1 mesiaca od registrácie.

Pracovný čas

 • 8 až 9 hodín denne
 • pracovná doba 6 dní v týždni
 • jeden deň v týždni voľno 

Platové ohodnotenie

 • pomocné pracovné pozície - od 1400 EUR do 1600 EUR  v čistom mesačne, po odrátaní všetkých nákladov na ubytovanie, stravu a poistenia,
 • odborné pracovné pozície od 1600 EUR do 2500 EUR v čistom mesačne, po odrátaní všetkých nákladov na ubytovanie, stravu a poistenia
 • pri každej ponuke je plat dohodnutý a upresnený individuálne. 

Ubytovanie a strava

 • Ubytovanie a strava sú zabezpečené v mieste pracovného pobytu, u väčšiny zamestnávateľov zdarma. Ubytovanie je poskytované v priestoroch priamo alebo blízkosti hotela v personálnom byte alebo dome, v jedno- alebo dvoj-posteľových izbách.
 • Strava je v zamestnaní poskytovaná počas pracovnej doby zamestnávateľom, väčšina zamestnávateľov poskytuje stravu 3 krát za deň počas celého pobytu.

Poistenia

 • Klient je počas práce poistený zákonným zdravotným, a sociálnym poistením, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ podľa platných zákonov v danej krajine.

 Internet

 • internet v ubytovaní poskytuje zdarma väčšina zamestnávateľov 

        Podrobné podmienky pracovných ponúk sú spresnené pri každej ponuke jednotlivo a dohodnuté vždy pri každej písomne pred odchodom do zamestnania.