.

Program služieb ESPOR PLUS


 pre pomocné pracovné pozície:


 • Pomocný čašník/ čašníčka
 • Čašník/čašníčka s taliančinou
 • Kuchár/Kuchárka s taliančinou
 • Chyžná 
 • Chyžná/výpomoc v kuchyni                                         
 • Chyžná/výpomoc v obsluhe
 • Pomocný kuchár/kuchárka
 • Pomocník/pomocníčka v kuchyni
 • Údržbár v hoteli
 • Pomocný barman/barmanka
 • Animátorka

požiadavky na záujemcov o prácu :

 • pracovné skúsenosti záujemcu o prácu na danej pracovnej pozícii, min. 3 mesiace na Slovensku alebo v zahraničí
 • min. základná znalosť nemeckého alebo talianskeho jazyka, zamestnávatelia nehovoria po slovensky, hovoria po nemecky, resp. anglicky, taliansky, preto je potrebné vedieť porozumieť v cudzom jazyku aspoň základné pokyny v práci.

prehľad služieb v programe:

 • osobné alebo telefonické konzultácie k požiadavkám a predstave o hľadanej práci
 • korektúra a preklad písomných podkladov klienta do nemeckého jazyka
 • spracovanie profesijného profilu v nemeckom jazyku
 • nájdenie vhodných pracovných ponúk
 • dohodnutie telefonického pohovoru so zamestnávateľom
 • písomné potvrdenie pracovných podmienok
 • Informácie o legislatívnych povinnostiach na slovenských a zahraničných úradoch súvisiacich s pracovným pobytom v zahraničí
 • personálne poradenstvo pred vycestovaním k aklimatizácii, k zvládnutiu problémových situácii v začiatkoch a počas práce v zahraničí a ku komunikácii na pracovisku
 • publikácia: Nemecko-Slovenský slovník v hotelierstve
 • zabezpečenie dopravy na miesto práce
 • asistenčné poradenské služby počas trvania celého pracovného pobytu, v prípade problémov na pracovisku komunikácia so zamestnávateľom
 • náhradné pracovné miesto počas dohodnutej sezóny

výhody:

 • zosúladenie profesijného profilu klienta s požiadavkami zamestnávateľa 
 • poradenstvo pred vycestovaním, príprava na možné situácie na pracovisku
 • poradenstvo počas pobytu v zahraničí
 • zastúpenie klienta v komunikácii so zamestnávateľom v nemeckom jazyku, prekladateľské služby