.

Registrácia 


Registrácia je bezplatná a nezáväzná.

Registrovať žiadosť o prácu je možné tromi spôsobmi:

1. Online registrácia

 • K registrácii stačí vyplniť svoje požiadavky na hľadanú prácu v  ONLINE REGISTRÁCII a priložiť  životopis s fotografiou tváre. 

2. Registrácia e-mailom alebo poštou

 • Životopis je možné poslať v nemeckom, slovenskom alebo v talianskom jazyku emailom alebo poštou.
 • Na základe prijatého životopisu zašle agentúra ESPOR registračný formulár a kompletné informácie k ponuke sprostredkovania práce a služieb na emailovú alebo poštovú adresu klienta. 
 • K životopisu je potrebné priložiť fotografiu tváre, v dátovej alebo tlačenej forme, ľubovoľného formátu, vhodnú pre účely prezentácie zamestnávateľovi.

3. Registrácia osobne v agentúre ESPOR

 • Osobný pohovor v agentúre je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky.  
 • K registrácii stačí priniesť životopis a fotku.

Potvrdenie registrácie 

 • Prijatie registrácie a následné zaradenie profilu klienta do výberov na vhodné pracovné miesta  potvrdzuje agentúra klientovi  emailom alebo sms správou. 
 • Pri emailovej komunikácii si je potrebné okrem priečinku doručenej pošty skontrolovať aj priečinok nevyžiadanej pošty, SPAM, hlavne gmail vyhodnocuje emaily agentúry často ako spam. 

Ukončenie a obnovenie registrácie

Z databázy registrovaných uchádzačov o prácu bude vyradený:

 • Po úspešnom  sprostredkovaní pracovného pobytu klientovi. Opätovné obnovenie registrácie je pre klienta možné kedykoľvek, zdarma.
 • Ak klient zruší záujem o spoluprácu a sám ukončí registráciu zaslaním emailovej alebo sms správy, skôr ako mu bude ponúknutý pracovný pobyt. Opätovné obnovenie registrácie je pre klienta možné kedykoľvek, zdarma.
 • Klient, ktorý nebude reagovať na zaslanú ponuku pracovného pobytu do 24 hodín od jej prijatia e-mailom alebo sms správou alebo zruší registráciu a záujem o spoluprácu s agentúrou ESPOR až po ponúknutí pracovného miesta. Obnovenie spolupráce s agentúrou je v takomto prípade možné po uhradení poplatku za obnovenie zrušenej spolupráce, ktoré je po dohodnutí miesta odrátané z celkovej sumy za služby.

Ďalšie informácie k registrácii

 • Registrácia žiadosti o prácu bezplatná. Pred dohodnutím pracovného pomeru nehradíte žiadne poplatky. 
 • Podrobne poskytnuté informácie o požiadavkách, ktoré má spĺňať hľadané pracovné miesto, v registrácii klienta prispievajú k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu nájdeniu vhodného pracovného miesta. 
 • Osobná návšteva v agentúre je doporučená a vítaná, ale nie je podmienkou spolupráce, služby vieme poskytnúť aj telefonicky, cez internet a poštou, pokiaľ klient nemá možnosť pricestovať do Banskej Bystrice.