REGISTRÁCIA


Registrácia v agentúre ESPOR je bezplatná a nezáväzná. 

Podrobne vyplnené údaje zabezpečia klientovi efektívny proces výberu pracovných ponúk a urýchlia nájdenie vhodnej práce. 

Všetky údaje z registrácie slúžia výhradne k príprave pracovnej ponuky pre klienta.

Informácie k registrácii  

Prijatie registrácie a následné zaradenie profilu klienta do výberov na vhodné pracovné miesta potvrdzuje agentúra klientovi emailom, telefonicky alebo sms správou. Na vyplnenia registrčného formuláru spracujeme Vaše podklady, zaradíme ich do návrhov na voľné pracovné miesta našim zamestnávateľom v zahraničí a budeme Vás kontaktovať telefonicky alebo emailom v čo najkratšom čase.

Pri emailovej komunikácii si je potrebné si okrem priečinku doručenej pošty skontrolovať aj priečinok nevyžiadanej pošty/SPAM.

Podrobne poskytnuté informácie v registrácii klienta o požiadavkách, ktoré má spĺňať hľadané pracovné miesto,  prispievajú k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu nájdeniu vhodného pracovného miesta. 

Registrácia žiadosti o prácu bezplatná. Pred dohodnutím pracovného pomeru nehradíte žiadne poplatky. Bližšie informácie k ponuke služieb a platobným podmienkach nájdete na našej stránke a zároveň ich obdržíte emailom.

Osobná návšteva v agentúre je vítaná, ale nie je podmienkou spolupráce, služby vieme poskytnúť klientom plnohodnotne z celého Slovenska online, telefonicky, cez internet a poštou.

Registrácia je nezáväzná. Klient môže registráciu je možné zrušiť kedykoľvek pred ponúknutím pracovného miesta klientovi. Registrácia bude zo strany agentúry zrušená, pokiaľ klient nebude zastihnuteľný telefonicky a nebude reagovať na sms správy alebo email do 48 hodín od ich prijatia.

Ukončenie registrácie zo strany klienta. V prípade, že po odoslaní registračného formuláru klient nájde prácu z iných zdrojov, stačí ak sa odregistruje v našej agentúre zaslaním sms správy na 0905 909 777 alebo emailom na espor@espor.sk. Ďakujeme.


REGISTRAČNÝ FORMULÁR ESPOR


Podrobným vyplnením údajov, urýchlite proces získania novej práce. 

Na základe Vašej žiadosti spracujeme Vaše podklady, zaradíme ich do návrhov na voľné pracovné miesta našim zamestnávateľom v zahraničí a budeme Vás kontaktovať telefonicky alebo emailom v čo najkratšom čase. Ďakujeme.

* označené polia sú povinné
** Životopis môže byť spracovaný v slovenskom, nemeckom, anglickom alebo talianskom jazyku. V životopise je dôležité uviesť podrobné údaje ku všetkým doterajším zamestnaniam, hotelierstve aj v iných oblastiach, aj ku krátkodobým prácam, študentským brigádam, resp. odbornej praxi počas školy, vo formáte: od (mesiac, rok) - do (mesiac, rok), názov zamestnávateľa, mesto, krajina a pracovná pozícia, resp. náplň práce. V prípade, že nemáte spracovaný životopis, môžete využiť formulár životopisu na našej stránke.


*** Fotografiu tváre priložte, ak nie je vložená v životopise. Fotografia bude použitá výlučne pre účely žiadosti o prácu, v profile prezentovanému zamestnávateľovi. Fotografiu môžte zaslať aj mobilom cez MMS, Viber, Messenger alebo Whats up na 0905834796. 

**** V prípade záujmu o prácu vo dvojici, je potrebné, aby registračný formulár vyplnili obidvaja záujemcovia.

***** pri expresnom vybavení sa venujeme klientovi prednostne, dohodnutie práce prebieha do 7 dní, účtovaná je zálohová platba 39 EUR, ktorá bude odvedení služby odrátaná z celkovej účtovanej čiastky. V prípade objednávky expresného vybavenia vám bude zaslaná zálohová faktúra emailom.


****** požiadavka na možnosť zobrať si so sebou domáce zviera je zo strany klientov stále častejšia, väčšina zamestnávateľov ju však odmieta a preto táto požiadavka výrazne znižuje šancu na nájdenie prac. miesta.

******* Covid 19 - poskytnutie informácie o očkovaní proti Covid 19 nie je podmienkou a klient ju poskytuje na základe svojho rozhodnutia dobrovoľne. Vzhľadom k momentálnych opatraniam a obmedzeniam na pracoviskách v hotelierstve v zahraničí, táto informácia urýchli výber vhodného zamestnávateľa a krajiny. Vakcína Janssen nie je v Rakúsku platná.