Odpoveď na pracovnú ponuku zaslanú emailom

Vaša odpoveď urýchli našu spoluprácu pri hľadaní pracovného miesta, ďakujeme.