Program služieb ESPOR BASIC


pre pomocné pracovné pozície:


 • Chyžná s praxou 
 • Chyžná/výpomoc v kuchyni                                      
 • Chyžná/výpomoc v obsluhe 
 • Pomocník/pomocníčka v kuchyni
 • Údržbár v hoteli s praxou 

požiadavky na záujemcov o prácu :

 • pracovné skúsenosti záujemcu o prácu na danej pracovnej pozícii do 1 roka      (min. 3 mesiace) na Slovensku alebo v zahraničí
 • min. základná znalosť nemeckého alebo talianskeho jazyka, alebo dobrú znalosť anglického jazyka

výhody:

 • zosúladenie profesijného profilu klienta s požiadavkami zamestnávateľa 
 • poradenstvo pred vycestovaním, príprava na možné situácie na pracovisku
 • poradenstvo a pomoc v prípade problémov počas trvania pobytu v zahraničí
 • zastúpenie klienta v komunikácii so zamestnávateľom v nemeckom jazyku, prekladateľské služby

prehľad služieb v programe:

 • osobné alebo telefonické konzultácie k požiadavkám a predstave o hľadanej práci v rozsahu 1 hodiny.
 • korektúra a preklad písomných podkladov klienta do nemeckého jazyka
 • spracovanie profesijného profilu v nemeckom jazyku
 • výber vhodných pracovných ponúk
 • dohodnutie telefonického pohovoru so zamestnávateľom
 • písomné potvrdenie pracovných podmienok
 • Informácie o legislatívnych povinnostiach na slovenských a zahraničných úradoch súvisiacich s pracovným pobytom v zahraničí
 • personálne poradenstvo pred vycestovaním k aklimatizácii, k zvládnutiu problémových situácii v začiatkoch a počas práce v zahraničí a ku komunikácii na pracovisku
 • publikácia: Nemecko-Slovenský slovník v hotelierstve
 • zabezpečenie dopravy cez súkromných dopravcov na miesto práce
 • asistenčné poradenské služby počas trvania celého pracovného pobytu, v prípade problémov na pracovisku komunikácia so zamestnávateľom
 • jedno náhradné pracovné miesto počas dohodnutej sezóny