.

Záujem o pracovnú ponuku


Máte záujem o niektorú z našich pracovných ponúk?

Napíšte nám. 

Ozveme sa Vám s bližšími informáciami k vybranej pracovnej ponuke.

* SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Odoslaním tohto formulára súhlasím, aby spoločnosť Ing. Silvia Kánová - ESPOR (ďalej aj ako "sprostredkovateľ") spracoval moje osobné údaje uvedené v tomto formulári a údaje z môjho životopisu a ostatných materiálov, ktoré som priložil k tomuto formuláru alebo poslal emailom na adresu sprostredkovateľa.
  • Účelom spracovania je nájdenie pracovného miesta podľa mojich požiadaviek a výberové konanie u sprostredkovateľa na výber vhodného pracovníka na zverejnené pracovné ponuky ako aj na iné pracovné pozície obsadzované sprostredkovateľom počas 3 rokov. Tento súhlas udeľujem na dobu 3 rokov a následne budú osobné údaje anonymizované a použité výlučne na štatistické účely. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, ani nebudú prenášané do tretích krajín. Právnym základom spracovania údajov je súhlas.
  • Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla Ing. Silvia Kánová - ESPOR.
  • Svoje osobné údaje poskytujem dobrovoľne a to za účelom poskytnutia personálnych služieb a získania pracovného miesta a poskytnutie mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre sprostredkovanie zamestnania svojim partnerským zamestnávateľom v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.