Sprostredkovanie práce 
a poradenské služby


Pre ľudí, ktorí hľadajú prácu v zahraničí a chcú sa spoľahnúť na 22-ročné skúsenosti so sprostredkovaním práce našej agentúry, ponúkame

sprostredkovanie práce v gastronómii a hotelierstve v Rakúsku, Severnom Taliansku, Nemecku  a Švajčiarsku v balíkoch komplexných služieb:

Informácie k ponuke služieb v balíkoch ESPOR

Služby a sprostredkovanie práce

 • Ponúkame komplexnú prípravu k získaniu a udržaniu si práce v zahraničí, od spracovania profilu klienta, výberu vhodnej pracovnej pozície, cez prípravu na telefonický pohovor, informácie k potrebným dokladom k zamestnaniu, teoretickú prípravu k úspešnému zvládnutiu komunikácii na pracovisku a pracovných úloh, dohodnutia dopravy na pracovisko, až po riešenie prípadných problémov na pracovisku počas pracovného pobytu. 
 • Služby a sprostredkovanie práce poskytujeme komplexne v balíkoch služieb, ktorých systém, zabezpečí klientovi získať zamestnanie podľa svojich požiadaviek, možnosť výberu, bez nutnosti cestovať do zahraničia na osobný pohovor a zmluvnej garancie pracovného miesta, platu a pracovných podmienok.
 • Výber programu služieb záleží na dobrovoľnom rozhodnutí klienta. Služby sú poskytované individuálne, podľa špecifických požiadaviek klienta.

Poplatky

 • Poplatky za služby sú účtované až po ich postkytnutí, jednorazovo po prvej výplate v novom zamestnaní. Sprostredkovanie práce (nájdenie vhodného pracovného miesta) je hradené zamestnávateľom.
 • Cenník poplatkov nájdete tu.

Práca pre dvojice 

 • Ponúkame prácu aj pre dvojice, hlavne na začiatku sezóny. Potrebné je zaregistrovať obidvoch záujemcov z dvojice.

Doprava

 • Dopravu do práce vieme klientovi zabezpečiť z adresy bydliska až na miesto práce cez overených súkromných dopravcov. 
 • Cestovné náklady spojené s novou prácou v zahraničí sú cca. 70 - 100 Eur za jednosmerný lístok.
 • Prácu vo Viedni a okolí slovenských hraníc neponúkame. Pracovné ponuky máme najbližšie v lokalitách cca. 400 km od slovenských hraníc.  

Poradenstvo

 • Počas pobytu zostáva agentúra s klientom v kontakte a v prípade pracovných problémov poskytuje agentúra klientom poradenstvo, ktoré je podstatnou časťou služieb a pomáha k úspešnému priebehu pracovného pobytu klienta. 
 • V prípade závažných problémov alebo výpovede zo strany zamestnávateľa je poskytnuté náhradné miesto na dokončenie sezóny.