Kontakt


ESPOR personnel consulting

Podháj 6, 974 05 Banská Bystrica

+421 905 909 777

Komunikujeme aj cez Viber , Whats up a Messenger.

Termín osobného stretnutia v agentúre je potrebné si dohodnúť vopred.


Ing. Silvia Kánová

manažment 
sprostredkovanie práce
personálne poradenstvo

Diana Stančíková

personalista, administratíva

Bc. Lenka Ďurčanská

personalista, administratíva

Agentúra ESPOR pracuje na základe povolenia na sprostredkovanie zamestnania č. 8529/2000, č. 8197/2005 - OSS, vydanej Ústredím práce, rodiny a služieb v Bratislave a živnostenského oprávnenia.

Obchodný názov: Ing. Silvia Kánová - ESPOR

Miesto podnikania: Podháj 6, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 37330845, DIČ: 1033847078

Zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu v Banskej Bystrici od 14. 11. 2000, č. 601-17500.

Agentúru ESPOR personnel consulting nezastupujú iné fyzické ani právnické osoby, iné agentúry, ani sprostredkovatelia.