.

Kontakt


Agentúra ESPOR personnel consulting

Kapitulská 12

974 01 Banská Bystrica

Ing. Silvia Kánová - management

Bc. Zuzana Jurgová - personalista

mobil: 0905 834 796 ( denne od 8.30 do 19.00)

komunikujeme aj cez Viber, Whatsup a Messenger

fax: 048-414 62 30

espor@espor.sk

www.espor.sk

Registrácie a konzultácie v agentúre:

pondelok až piatok:  09.00 - 15.00

Termín stretnutia v agentúre je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky.

Dostupnosť agentúry:
Autom: Priestory agentúry sa nachádzajú v centre mesta, v tesnej blízkosti námestia SNP. Parkovanie je možné priamo pred budovou.
Autobusom: Linka č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 34 , zastávka Štefánikovo nábrežie.
Agentúra sídli v administratívnej budove, na 5. poschodí.  

     Kontaktný formulár

Na Vaše otázky k našej ponuke služieb radi odpovieme osobne, telefonicky alebo emailom.

* SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Odoslaním tohto formulára súhlasím, aby spoločnosť Ing. Silvia Kánová - ESPOR (ďalej aj ako "sprostredkovateľ") spracoval moje osobné údaje uvedené v tomto formulári a údaje z môjho životopisu a ostatných materiálov, ktoré som priložil k tomuto formuláru alebo poslal emailom na adresu sprostredkovateľa. 
  • Účelom spracovania je nájdenie pracovného miesta podľa mojich požiadaviek a výberové konanie u sprostredkovateľa na výber vhodného pracovníka na zverejnené pracovné ponuky ako aj na iné pracovné pozície obsadzované sprostredkovateľom počas 3 rokov. Tento súhlas udeľujem na dobu 3 rokov a následne budú osobné údaje anonymizované a použité výlučne na štatistické účely. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, ani nebudú prenášané do tretích krajín. Právnym základom spracovania údajov je súhlas. 
  • Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla Ing. Silvia Kánová - ESPOR. 
  • Svoje osobné údaje poskytujem dobrovoľne a to za účelom poskytnutia personálnych služieb a získania pracovného miesta a poskytnutie mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre sprostredkovanie zamestnania svojim partnerským zamestnávateľom v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.