Cenník
služieb a sprostredkovania práce


Poplatky za služby sú účtované až po ich poskytnutí, jednorazovo po prvej výplate v novom zamestnaní.  
Sprostredkovanie práce (nájdenie vhodného pracovného miesta) je hradené zamestnávateľom.
Účtované sú personálne a poradenské služby nad rámec sprostredkovania práce.
Uvedený cenník je platný od 1.6.20243. Poplatky účtujeme na základe fakturácie. Nie sme platcami DPH.