.

                   Cenník služieb


Registrácia záujemcov o prácu  

Zdarma

Úvodná konzultácia

do 30 min.

Zdarma

Program služieb ESPOR TOP 

Personálno-poradenské a administratívne služby pre odborné pracovné pozície (kuchár, čašník) a klientov s viacročnou praxou v zahraničí a s dobrou znalosťou nemeckého jazyka. 

149 €

Program služieb ESPOR PLUS  

Personálno-poradenské a administratívne služby pre pomocné pracovné pozície (pomocný kuchár, pomocný čašník, chyžná, výpomoc v kuchyni a ostatné) a ľudí začínajúcich v práci v zahraničí, so slabšou znalosťou jazyka.

Poplatok za doplnkový program ESPOR PLUS je možné uhradiť v dvoch splátkach, na základe faktúry, 1. časť 149 eur do 7 dní a 2. časť 220 eur do 45 dní od poskytnutia služby a podpísania dohody.

369 €

ZĽAVY k programu ESPOR PLUS pre stálych klientov:

podľa dľžky doterajšej spolupráce 

od 5% do 20%

Záloha pri obnovení registrácie

(ak klient už v minulosti odmietol vhodné pracovné miesto nájdené agentúrou ESPOR)

Uhradená záloha bude pri fakturácii odrátaná z celkovej ceny služieb.

39 €

Nemecko - slovenský slovník v hotelierstve

(zdarma v rámci Programu služieb ESPOR TOP a ESPOR PLUS)

11,99 €

Taliansko - slovenský slovník v hotelierstve

(zdarma v rámci Programu služieb ESPOR TOP a ESPOR PLUS)

11,99 €

Cenník platný od 15. 10. 2018. Poplatky účtujeme na základe fakturácie. Nie sme platcami DPH.