Cenník
služieb a sprostredkovania práce


Cenník služieb ESPOR personnel consulting
Balík služieb ESPOR: ESPOR BASIC ESPOR PLUS ESPOR TOP ESPOR PROFI
Pre pracovné pozície: Chyžná Pomocný čašník/pomocná čašníčka Čašník/Čašníčka s inkasom Čašník/Čašníčka s inkasom
Chyžná/výpomoc v kuchyni Pomocný kuchár/kuchárka Barman/Barmanka Barman/Barmanka
Chyžná/výpomoc v obsluhe Pomocný barman/barmanka Kuchár/Kuchárka Kuchár/Kuchárka
Pomocník/pomocníčka v kuchyni Chyžná Pizza kuchár Šéfkuchár
Údržbár v hoteli Chyžná/výpomoc v obsluhe Chyžná s viac sezónnou praxou Recepčný /Recepčná
Údržbár v hoteli Masérka s viac sezónnou praxou Cukrár/Cukrárka
Recepčný/Recepčná
Animátorka v hoteli
Cukrár/Cukrárka
Požadované doterajšie pracovné skúsenosti na danej pracovnej pozícii v hoteloch, penziónoch do 6 mesiacov, na Slovensku Od 3 do 12 mesiacov v nemecky hovoriacich krajinách alebo dlhodobá prax na Slovensku v odbore Od 12 mesiacov v nemecky hovoriacich krajinách, výhodou je vyučenie v odbore hotelierstvo Od 24 mesiacov v nemecky hovoriacich krajinách a vyučenie v odbore
Znalosť cudzích jazykov: min. základná znalosť nemeckého alebo talianskeho jazyka. min. komunikatívna znalosť nemeckého alebo talianskeho jazyka, prípadne dobrá znalosť anglického jazyka dobrá znalosť nemeckého alebo talianskeho jazyka dobrá znalosť nemeckého alebo talianskeho jazyka
Poplatok ( splatný po prvej výplate v dohodnutom zamestnaní) 389€ 289€ 189€ 89€
Balíky služieb obsahujú nasledovné služby:
- vstupná telefonická konzultácia a výber vhodnej pracovnej pozície - v rozsahu 15 min.
- registrácia na www.espor.sk a zaradenie do evidencie
- spracovanie profesijného profilu klienta v písomnej forme - hradené pri registrácii formou zálohy
- spracovanie dokumentácie klienta na vybranú pracovnú pozíciu v nemeckom jazyku
- sprostredkovanie zamestnania - vyhľadávanie pracovného miesta a ponuka vhodného zamestnania klientovi
- dohodnutie telefonického pohovoru so zamestnávateľom
- konzultácia k pracovným podmienkam a dohodnutie špecifických požiadaviek a podmienok so zamestnávateľom
- dohodnutie a písomne potvrdenie pracovných podmienok so zamestnávateľom
- zabezpečenie ubytovania a stravy na pracovisku a podmienok ich poskytnutia klientovi
- konzultácia k povinnostiam klienta pracujúceho v zahraničí a do zahraničia a príprava
- dohodnutie dopravy - trasy a ceny - na pracovisko a potvrdenie termínu príchodu klienta so zamestnávateľom
- poradenské servis počas práce v zahraničí, riešenie prípadných problémov, preklad dokumentov a komunikácia so zamestnávateľom
- garancia jedného náhradného pracovného miesta počas aktuálnej sezóny

Poplatky za služby sú účtované až po ich postkytnutí, jednorazovo po prvej výplate v novom zamestnaní.  
Sprostredkovanie práce (nájdenie vhodného pracovného miesta) je hradené zamestnávateľom.
Účtované sú personálne a poradenské služby nad rámec sprostredkovania práce.
Cenník platný od 1.1.2023. Poplatky účtujeme na základe fakturácie. Nie sme platcami DPH.