.

                   Cenník

služieb a sprostredkovania práce

platný od 1. 6. 2020


Obnovenie registrácie 

klienti, ktorí v minulosti  nezrušili registráciu v agentúre ESPOR

zdarma

Program služieb ESPOR PROFI 

Sprostredkovanie práce pre odborné pracovné pozície s referenciami a klientov s viacročnou praxou v zahraničí a s plynulou znalosťou nemeckého jazyka. 

0 €

Program služieb ESPOR TOP 

Personálno-poradenské, prekladateľské a administratívne služby pre odborné pracovné pozície a klientov s viac sezónnou praxou v zahraničí a s dobrou znalosťou nemeckého jazyka. 

169 €

Program služieb ESPOR PLUS  

Personálno-poradenské, prekladateľské a administratívne služby pre pomocné pracovné pozície (pomocný kuchár, pomocný čašník, chyžná, výpomoc v kuchyni a ostatné) a klientov začínajúcich v práci v zahraničí, so slabšou znalosťou nemeckého jazyka. 

 Splatnosť faktúry : " 1 .časť: 169 Eur do 7 dní  a 2. časť 230 Eur do 45 dní  od podpisu dohody.

399 €

Záloha pri obnovení zrušenej registrácie

účtované klientom, ktorí v minulosti zrušili spoluprácu s agentúrou ESPOR. Uhradená záloha bude pri fakturácii odrátaná z celkovej ceny služieb.

49 €


Sprostredkovanie práce (nájdenie vhodného pracovného miesta) je hradené zamestnávateľom.

Účtované sú služby nad rámec sprostredkovania práce.

Cenník platný od 161.2020. Poplatky účtujeme na základe fakturácie. Nie sme platcami DPH.