Cenník

služieb a sprostredkovania práce

platný od 13.10.2021


Obnovenie registrácie 

klienti, ktorí v minulosti  nezrušili registráciu v agentúre ESPOR

zdarma

Program služieb ESPOR PROFI  - letná akcia 2022 bez poplatkov 

Sprostredkovanie práce pre odborné pracovné pozície - čašník s inkasom, 1. a 2. kuchár s referenciami  s viacročnou praxou v zahraničí a s dobrou znalosťou nemeckého jazyka. 

0

Program služieb ESPOR TOP letná akcia 2022 bez poplatkov

Personálno-poradenské, prekladateľské a administratívne služby pre odborné pracovné pozície - kuchár, čašník s inkasom, barman, recepčná  s viac sezónnou praxou v zahraničí a s dobrou znalosťou nemeckého jazyka. 

0 €

Program služieb ESPOR PLUS    (jednorazova platba po prvej výplate)

Personálno-poradenské, prekladateľské a administratívne služby pre  pracovné pozície - pomocný kuchár, pomocný čašník, chyžná s min. 1 ročnou praxou v zahraničí, údržbár, masér. 

269

Program služieb ESPOR BASIC     (jednorazova platba po prvej výplate)

Personálno-poradenské, prekladateľské a administratívne služby pre pomocné pracovné pozície - chyžná s praxou do 1 roka, výpomoc v kuchyni, umývač riadov.

369 €

Záloha pri obnovení zrušenej registrácie

účtované klientom, ktorí v minulosti zrušili spoluprácu s agentúrou ESPOR. Uhradená záloha bude pri fakturácii odrátaná z celkovej ceny služieb.

49 €


Poplatky za služby sú účtované až po poskytnutí služieb a po nástupe, resp. po prvej mzde v novom zamestnaní.
Sprostredkovanie práce (nájdenie vhodného pracovného miesta) je hradené zamestnávateľom.
Účtované sú personálne a poradenské služby nad rámec sprostredkovania práce.

Cenník platný od 13.10.2021. Poplatky účtujeme na základe fakturácie. Nie sme platcami DPH.