.

                   Cenník služieb


1. Registrácia záujemcov o prácu  

Zdarma

Obnovenie registrácie 

klienti, ktorí prijali v minulosti pracovnú ponuku alebo opakovane nerušili registráciu pri obdržaní pracovnej ponuky

zdarma

Program služieb ESPOR PLUS  

Personálno-poradenské a administratívne služby pre pomocné pracovné pozície (pomocný kuchár, pomocný čašník, chyžná, výpomoc v kuchyni a ostatné) a klientov začínajúcich v práci v zahraničí, so slabšou znalosťou nemeckého jazyka.

Poplatok za doplnkový program ESPOR PLUS je možné uhradiť v dvoch splátkach, na základe faktúry, 1. časť 159 eur do 7 dní a 2. časť 220 eur do 45 dní od poskytnutia služby.  - sprostredkovanie práce je hradené zamestnávateľom

369 €

Program služieb ESPOR TOP 

Personálno-poradenské a administratívne služby pre odborné pracovné pozície a klientov s viac sezónnou praxou v zahraničí a s dobrou znalosťou nemeckého jazyka. 

- sprostredkovanie práce je hradené zamestnávateľom. 

149 €

Program služieb ESPOR PROFI 

Sprostredkovanie práce pre odborné pracovné pozície s referenciami a klientov s viacročnou praxou v zahraničí a s plynulou znalosťou nemeckého jazyka. 

- sprostredkovanie práce je hradené zamestnávateľom.

bez poplatku

ZĽAVY k programu ESPOR PLUS pre stálych klientov

podľa dĺžky doterajšej spolupráce 

od 5% do 20%

Nemecko - slovenský slovník v hotelierstve


11,90 €

Taliansko - slovenský slovník v hotelierstve


11,90 €

Spracovanie životopisu, preklad a konzultácia 

samostatná služba

Písomné spracovanie profesijného profilu uchadzača/ životopisu, preklad do Nj a konzultácie ohľadne pracovným možností v zahraničí v rozsahu 30 minút.

49€

Záloha pri obnovení v minulosti zrušenej registrácie

účtované klientom, ktorí v minulosti opakovane zrušili registráciu pri obdržaní pracovnej ponuky. Uhradená záloha bude pri fakturácii odrátaná z celkovej ceny služieb.

49 €

Zúčtovanie daní z príjmu v Nemecku

spracovanie dokumentácie k ročnému zúčtovaniu daní z Nemecka a vybavenie vrátenie preddavkov na daň.

59€

Cenník platný od 25. 1. 2019. Poplatky účtujeme na základe fakturácie. Nie sme platcami DPH.