Cenník
služieb a sprostredkovania práce
platný od 15.11.2022

Cenník balíkov služieb ESPOR
ESPOR BASIC ESPOR PLUS ESPOR TOP ESPOR PROFI
Pre pracovné pozície: Chyžná Pomocný čašník/pomocná čašníčka Čašník/Čašníčka s inkasom Čašník/Čašníčka s inkasom
Chyžná/výpomoc v kuchyni Pomocný kuchár/kuchárka Barman/Barmanka Barman/Barmanka
Chyžná/výpomoc v obsluhe Pomocný barman/barmanka Kuchár/Kuchárka Kuchár/Kuchárka
Pomocník/pomocníčka v kuchyni Chyžná Pizza kuchár Šéfkuchár
Údržbár v hoteli Chyžná/výpomoc v obsluhe Chyžná s viac sezónnou praxou Recepčný /Recepčná
Údržbár v hoteli Masérka s viac sezónnou praxou Cukrár/Cukrárka
Recepčný/Recepčná
Animátorka v hoteli
Cukrár/Cukrárka
Požadované doterajšie pracovné skúsenosti na danej pracovnej pozícii v hoteloch, penziónoch do 6 mesiacov, na Slovensku Od 3 do 12 mesiacov v nemecky hovoriacich krajinách alebo dlhodobá prax na Slovensku v odbore Od 12 mesiacov v nemecky hovoriacich krajinách, výhodou je vyučenie v odbore hotelierstvo Od 24 mesiacov v nemecky hovoriacich krajinách.
Znalosť cudzích jazykov: základná znalosť nemeckého, alebo komunikatívna znalosť anglického alebo talianskeho jazyka min. komunikatívna znalosť nemeckého alebo talianskeho jazyka, prípadne dobrá znalosť anglického jazyka dobrá znalosť nemeckého jazyka, vítaná je znalosť talianskeho jazyka, prípadne dobrá znalosť anglického jazyka dobrá znalosť nemeckého jazyka, vítaná je znalosť talianskeho a anglického jazyka
Cena: 369 Eur 269 eur 169 Eur 69 Eur

Poplatky za služby sú účtované až po ich postkytnutí, jednorazovo po prvej výplate v novom zamestnaní.  
Pri platbe pred do 7 dní od vystavenia faktúry poskytujeme zľavu 5% z uhradenej čiastky. 
Pri dlhodobom pracovnom pomere je účtovaný príplatok 100 eur.
Sprostredkovanie práce (nájdenie vhodného pracovného miesta) je hradené zamestnávateľom.
Účtované sú personálne a poradenské služby nad rámec sprostredkovania práce.

Cenník platný od 15.11.2022. Poplatky účtujeme na základe fakturácie. Nie sme platcami DPH.