.

Marketingová komunikácia


V prípade Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely, dávate súhlas, že Vaše osobné údaje zároveň môžeme, využiť na to, aby sme vám zasielali komerčné oznámenia týkajúce sa ponuky našich služieb a ponuky voľných pracovných miest, od ukončenia vašej registrácie max. do 3 rokov, a to elektronickou poštou, ako aj prostredníctvom SMS správ.  Tieto údaje môžeme využívať na tento druh komunikácie, pokiaľ túto možnosť neodmietnete. 

Spracúvanie je v tomto prípade odôvodnené naším legitímnym záujmom. Máte právo kedykoľvek si zvoliť, že nechcete dostávať komerčné oznámenia. Môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na espor@espor.sk.

Nie všetky správy, ktoré vám zasielame, sú komerčnými správami. Vaše kontaktné údaje zároveň využívame na komunikáciu s vami, napr. na zasielanie informácií o zmenách Obchodných podmienok alebo Zásad spracúvania osobných údajov. 
Bližšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na Zásady ochrany osobných údajov, v prípade otázok ohľadne marketingovej komunikácie, napíšte na emailovú adresu: espor@espor.sk.