Cestovné poistenie

cestujte za prácou do zahraničia bez rizika neočakávaných výdavkov 


Cestovné poistenie 

pri vycestovaní za prácou do zahraničia je cestovné poistenie potrebné:
- počas cesty  do zahraničia a prvých dní, kým nezačne platiť zákonné zdravotné poistenie v novom zamestnaní,
- pokiaľ zostávate v zahraničí aj po skončení pracovnej zmluvy, zdravotné ošetrenie a liečba sú pri práci v zahraničí hradené zo zdravotného poistenia len počas trvania pracovnej zmluvy,
- pri strate alebo odcudzení dokladov a batožiny,
- v prípade potrebného transportu do nemocnice na Slovensko
- v prípade potreby uhradenia nákladov na záchrannú činnosť,
- pri zodpovednosti za spôsobenie neúmyselnej škody inej osobe na majetku a na zdraví

Cestovné poistenie je potrebné uzatvoriť ešte pred vycestovaním do zahraničia. 

Z finančného hľadiska je výhodné je uzatvoriť celoročné poistenie.Záujem o cestovné poistenie: