.

              Cestovné poistenie

cestujte za prácou do zahraničia bez rizika neočakávaných výdavkov 


Cestovné poistenie môžete uzatvoriť u nás jednoducho a rýchlo online. 

V prípade otázok nás kontaktujte na 0905 834 796.


Poistenie pri vycestovaní do zahraničia, je istota, že v zahraničí Vás neprekvapia neočakávané finančné výdavky.

  • Zdravotné ošetrenie a liečba sú pri práci v zahraničí hradené zo zdravotného poistenia  počas trvania pracovnej zmluvy, pred príchodom na pracovisko a po ukončení pracovného pomeru zahraničné zdravotné poistenie neplatí.  
  • V prípade choroby je potrebné hradiť si doplatky za lieky a hospitalizáciu v nemocnici.  Verejné zdravotné poistenie v zahraničí neplatí vo všetkých zdravotníckych zariadeniach.
  • Pri strate alebo odcudzení dokladov a batožiny.
  • V prípade potrebného transportu do nemocnice, na Slovensko alebo uhradenia nákladov na záchrannú činnosť.
  • V prípade zodpovednosti za spôsobenie neúmyselnej škody inej osobe na majetku a na zdraví. 

  • životné poistenie, úrazové poistenie a poistenie chorôb
  • investičné poistenie detí
  • poistenie majetku - domácnosti, bytu, domu
  • poistenie motorového vozidla

Záujem o informácie k poisteniu