.

ŽIVOTOPIS


Tento formulár je prílohou Registračného formulára.

V prípade, že nemáte vo svojom životopise uvedené všetky údaje k doterajším pracovným skúsenostiam, vyplňte tento Formulár. Uveďte všetky Vaše doterajšie pracovné skúsenosti, predovšetkým z oblasti hotelierstva a gastronómie, v zahraničí aj na slovensku, aj práce na dohodu a krátkodobé práce, v časovom slede od školy do roku 2019. Tieto údaje sú rozhodujúce pri získaní nového pracovného miesta.

Podrobným vyplnením údajov, urýchlite proces získania novej práce. Ďakujeme.

* označené polia sú povinné
** Životopis môže byť spracovaný v slovenskom, nemeckom, anglickom alebo talianskom jazyku. V životopise je dôležité uviesť podrobné údaje ku všetkým doterajším zamestnaniam, hotelierstve aj v iných oblastiach, aj ku krátkodobým prácam, študentským brigádam, resp. odbornej praxi počas školy, vo formáte: od (mesiac, rok) - do (mesiac, rok), názov zamestnávateľa, mesto, krajina a náplň práce.