.

ŽIVOTOPIS - doterajšie pracovné skúsenosti


Tento formulár je prílohou Registračného formulára.

V prípade, že nemáte vo svojom životopise uvedené všetky údaje k doterajším pracovným skúsenostiam, vyplňte tento formulár. Pre získanie práce je dôležité uviesť podrobne údaje ku všetkým doterajším zamestnaniam, hotelierstve aj v iných oblastiach, aj ku krátkodobým prácam, študentským brigádam, resp. odbornej praxi počas školy, vo formáte: od (mesiac, rok) - do (mesiac, rok), názov zamestnávateľa, mesto, krajina a náplň práce, v časovom slede od skončenia školy doteraz.
 Podrobným vyplnením údajov, urýchlite proces získania novej práce. Ďakujeme.
 

* označené polia sú povinné