.

Vzdelanie a pracovné skúsenostiTento formulár je prílohou Registračného formulára.

V prípade, že nemáte spracovaný životopis alebo v ňom nemáte uvedené všetky údaje k doterajšej praxi, vyplňte tento Formulár. Uveďte všetky Vaše doterajšie pracovné skúsenosti, aj práce na dohodu a krátkodobé práce, v časovom slede od školy až do roku 2019.

Pokiaľ máte viac pracovných skúseností ako je počet riadkov vo formulári, vyplňte ho dva krát. 

Podrobným vyplnením údajov, urýchlite proces získania novej práce. Ďakujeme.

* označené polia sú povinné
** Životopis môže byť spracovaný v slovenskom, nemeckom, anglickom alebo talianskom jazyku. V životopise je dôležité uviesť podrobné údaje ku všetkým doterajším zamestnaniam, hotelierstve aj v iných oblastiach, aj ku krátkodobým prácam, študentským brigádam, resp. odbornej praxi počas školy, vo formáte: od (mesiac, rok) - do (mesiac, rok), názov zamestnávateľa, mesto, krajina a náplň práce.