.

Súhlas so spracovaním osobných údajov  • Odoslaním formulára na www.espor.sk súhlasíte, aby spoločnosť Ing. Silvia Kánová - ESPOR (ďalej  ako "prevádzkovateľ") spracovala Vaše osobné údaje uvedené vo Vašom formulári a údaje Vášho životopisu a ostatných materiálov, ktoré ste priložili k tomuto formuláru alebo zaslali e-mailom na adresu prevádzkovateľa.
  • Svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne a to za účelom poskytnutia personálnych služieb a získania pracovného miesta, v rozsahu nevyhnutnom pre sprostredkovanie zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.  
  • Beriete na vedomie, že prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje na účely uskutočnenia výberového konania a obsadenia uverejnenej pracovnej pozície a že Vaše osobné údaje budú zdieľané so zamestnávateľmi, pre ktorých sa uskutočňuje výberové konanie.
  • Tento súhlas udeľujete na dobu 3 rokov a následne budú osobné údaje anonymizované a použité výlučne na štatistické účely. Osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu poskytované tretím stranám, ani nebudú prenášané do tretích krajín. Právnym základom spracovania údajov je tento súhlas.
  • Beriete na vedomie, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla Ing. Silvia Kánová - ESPOR alebo emailom na espor@espor.sk.
  • Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a Vašich práv nájdete na ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.